loading

Učitelia v škole

Učitelia odboru

💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Melánia Sopková
📨 E-mail : rosnicka.zus@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0907 495 990
🎯 Odbor : výtvarný odbor – riaditeľka školy
📌 Lokality : Ihľany

💁 Meno a Priezvisko : Bc. Vanda Becková
📨 E-mail : beckova.vanda@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0951 282 363
🎯 Odbor : výtvarný odbor
📌 Lokality : Huncovce, Ihľany


💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Vladimíra Brandobur
📨 E-mail : vladimira.bartosova@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0911 808 652
🎯 Odbor : výtvarný odbor
📌 Lokality : Spišský Štiavnik

💁 Meno a Priezvisko : PaedDr. Eva Raffajová 
📨 E-mail : raffajove@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0911 162 256
🎯 Odbor : výtvarný odbor
📌 Lokality : Ľubica


💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Beáta Petrasová 
📨 E-mail : beata.petrasova1@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0940 778 806
🎯 Odbor : výtvarný odbor
📌 Lokality : Vrbov

💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Martin Horváth 
📨 E-mail : sweeenytod@yahoo.com
📞 Tel. kontakt : 0910 256 117
🎯 Odbor : výtvarný odbor
📌 Lokality : Plaveč


💁 Meno a Priezvisko : Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS.art.
📨 E-mail : zastupca.szus@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0908 886 512
🎯 Odbor : tanečný odbor – zástupkyňa školy
📌 Lokality : Vrbov

💁 Meno a Priezvisko : Bc. Katarína Hutková
📨 E-mail :  katarinahutkova1991@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0918 182 654
🎯 Odbor : hudobný odbor
📌 Lokality : Ihľany

Učitelia odboru

💁 Meno a Priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Mgr. Melánia Sopková rosnicka.zus@gmail.com 0907 495 990 výtvarný odbor – riaditeľka školy Ihľany
Bc. Vanda Becková beckova.vanda@gmail.com 0951 282 363 výtvarný odbor Huncovce, Ihľany
Mgr. Vladimíra Brandobur vladimira.bartosova@gmail.com 0911 808 652 výtvarný odbor Spišský Štiavnik
PaedDr. Eva Raffajová raffajove@gmail.com 0911 162 256 výtvarný odbor Ľubica
Mgr. Beáta Petrasová beata.petrasova1@gmail.com 0940 778 806 výtvarný odbor Vrbov 
Mgr. Martin Horváth sweeenytod@yahoo.com 0910 256 117 výtvarný odbor Plaveč
Mgr. art. Alexandra Michlíková, DiS.art. zastupca.szus@gmail.com 0908 886 512 tanečný odbor – zástupkyňa školy Vrbov
Bc. Katarína Hutková katarinahutkova1991@gmail.com 0918 182 654 hudobný odbor Ihľany

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.