loading

Dokumenty

Na stiahnutie:

Dokumenty

 Názov zverejneného dokumentu Uprav DOC., DOCX. Pozri a stiahni PDF
Školský poriadok
Pracovný poriadok
Organizačný poriadok
Zásady ochrany osobných údajov
Informácia o poplatkoch SZUŠ Rosnička
Dohoda o vypožičaní nástroja
Prihláška na štúdium
Odhláška zo štúdia
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti
Dokumenty pre komisionálnu skúšku
Žiadosť o pravidelné uvoľňovanie
Informovaný súhlas
Súhlas zákonného zástupcu o uvoľnení zo školského klubu (ZŠ Huncovce)
Informovaný súhlas MŠ

Dokumenty BOZP

Dokumenty

Názov zverejneného dokumentu Uprav DOC., DOCX. Pozri a stiahni PDF
Pravidlá BOZP
Smernica pre zaistenie bezpečnosti žiakov v škole
Prezenčná listina

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Dokumenty

 Názov zverejneného dokumentu Uprav DOC., DOCX. Pozri a stiahni PDF
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Aktualizačné vzdelávanie

Dokumenty

 Názov zverejneného dokumentu Uprav DOC., DOCX. Pozri a stiahni PDF
Hodnotenie kvality AV 2022 – 2023
Hodnotenie kvality AV 2021 – 2022
Hodnotenie kvality AV 2020 – 2021
Hodnotenie kvality AV 2019 – 2020

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.