loading

Zamestnanci školy

Pedagogickí zamestnanci:


💁 Meno a priezvisko: PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.
📨 E-mail:  rosnicka.zus@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0908 998 555
🎯 poverený riadením školy


💁 Meno a priezvisko: Mgr. Vladimíra Brandobur
📨 E-mail: vladimira.bartosova@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0911 808 652
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Spišský Štiavnik, Jánovce, Veľký Slavkov


💁 Meno a priezvisko : PaedDr. Eva Raffajová 
📨 E-mail: raffajove@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0911 162 256
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Ľubica


💁 Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Petrasová 
📨 E-mail: beata.petrasova1@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0940 778 806
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Vrbov


💁 Meno a priezvisko: Dominika Pittnerová, DiS. art.
📨 E-mail: dominikakenderova@gmail.com 
📞 Tel. kontakt: 0910 283 303 
🎯 Odbor: tanečný odbor
📌 Lokality: Čirč, Plaveč


💁 Meno a priezvisko: Bc. Vanda Becková
📨 E-mail: beckova.vanda@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0951 282 363
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Huncovce, Plaveč, Ihľany


💁 Meno a priezvisko: Bc. Katarína Hutková
📨 E-mail:  katarinahutkova1991@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0918 182 654
🎯 Odbor: hudobný odbor
📌 Lokality: Ihľany, Plaveč, Holumnica 


💁 Meno a priezvisko: Ivana Mingáčová, DiS. art.
📨 E-mail: mingacovaivana@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0915 362 590
🎯 Odbor: tanečný odbor 
📌 Lokality: Spišské Bystré


💁 Meno a priezvisko: Mgr. Oksana Kozun-Turcer
📨 E-mail: oksana_kozun@ukr.net
📞 Tel. kontakt: 0951 125 055
🎯 Odbor: hudobný odbor
📌 Lokality: Batizovce


💁 Meno a priezvisko: Mgr. Martin Horváth
📨 E-mail: sweeenytod@yahoo.com
📞 Tel. kontakt: 0910 256 117
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Gerlachov


💁 Meno a priezvisko: Alexandra Slovíková 
📨 E-mail: slovikova.alexandra123@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0944 285 502
🎯 Odbor: hudobný odbor
📌 Lokality: Vrbov, Gerlachov, Veľký Slavkov

Nepedagogickí zamestnanci:


💁 Meno a priezvisko: Viktor Dovjak
📨 E-mail: nezistené
📞 Tel. kontakt: 0918 346 129

Pedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
PhDr. Radoslav Dovjak, PhD. rosnicka.zus@gmail.com 0908 998 555 poverený riadením školy
Mgr. Martin Horváth sweeenytod@yahoo.com 0910 256 117 výtvarný odbor Gerlachov
Mgr. Vladimíra Brandobur vladimira.bartosova@gmail.com 0911 808 652 výtvarný odbor Spišský Štiavnik, Veľký Slavkov, Jánovce
PaedDr. Eva Raffajová raffajove@gmail.com 0911 162 256 výtvarný odbor Ľubica
Mgr. Beáta Petrasová beata.petrasova1@gmail.com 0940 778 806 výtvarný odbor Vrbov 
Dominika Pittnerová, DiS. art. dominikakenderova@gmail.com 0910283303  tanečný odbor Čirč, Plaveč
Bc. Vanda Becková beckova.vanda@gmail.com 0951 282 363 výtvarný odbor Huncovce, Plaveč, Ihľany
Bc. Katarína Hutková katarinahutkova1991@gmail.com 0918 182 654 hudobný odbor Ihľany, Plaveč, Holumnica
Ivana Mingáčová, DiS. art. mingacovaivana@gmail.com 0915 362 590 tanečný odbor Spišské Bystré
Mgr. Oksana Kozun-Turcer oksana_kozun@ukr.net 0951 125 055 hudobný odbor Batizovce
Alexandra Slovíková  slovikova.alexandra123@gmail.com 0944 285 502  hudobný odbor Vrbov, Veľký Slavkov, Gerlachov
PhDr. Dáša Toporcerová, PhD. tanečný odbor Spišský Štiavnik

 

Nepedagogickí zamestnanci:

💁 Meno a priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Viktor Dovjak 0918 346 129

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.