loading

Tanečný odbor

Štúdium tanečného odboru

vyžaduje nielen talent, ale aj sebadisciplínu, vytrvalosť a usilovnosť. Napriek tomu je pohyb deťom veľmi blízky. Pohybom vyjadrujú svoje pocity, nálady, dramatický dej, zhmotňujú a rozvíjajú vlastnú fantáziu. Chceme v deťoch živiť vášeň k tancu a naučiť ich sebavedomiu.

Tanečný odbor školy prevedie žiakov svetom pohybu od najjednoduchších tanečných prvkov po tie zložitejšie a dovolí im vyjadriť ich pocity pohybom v rôznych štýloch tanca. Cieľom tanečnej výchovy je harmonický pohyb, ktorý spolu s tvorivosťou prináša do života dieťaťa krásu.

Pre niektorých vyvolených sa stane tanec celoživotnou zdravotnou voľbou. Počas štúdia sa žiaci naučia viaceré druhy tanca: klasický, ľudový, moderný, jazzový a iné.

Informácie o štúdiu

Rokov

5 – 15 rokov

Počet študentov

12 – 20

Náročnosť

Štúdium tanečného odboru

Už od prípravného štúdia sa žiaci pomocou pohybových hier oboznamujú s pohybom v priestore, rozvíjajú svoje rytmické a pohybové nadanie. Po jeho absolvovaní majú malí tanečníci možnosť zdokonaľovať sa v klasickom, ľudovom a módnom (súčasnom) tanci. Na hodinách tanečnej praxe si žiaci budujú tanečný repertoár, vznikajú tu nápadité choreografie, ktoré pravidelne predvádzajú na rôznych podujatiach.

Výsledkom vyučovacieho procesu by mala byť schopnosť žiakov uplatniť sa v amatérskych tanečných súboroch. Mimoriadne talentovaní žiaci majú možnosť pokračovať aj v štúdiu na rôznych tanečných školách.

Sme tu, aby sme vzdelávali vaše dieťa!

Učitelia odboru

💁 Meno a priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Ivana Mingáčová DiS.art. mingacovaivana@gmail.com 0915 362 590 tanečný odbor Spišské Bystré, Hôrka, Huncovce, Holumnica, Veľký Slavkov
tanečný odbor Plaveč, Čirč

Sme tu, aby sme vzdelávali vaše dieťa!

Učitelia odboru


💁 Meno a priezvisko : Ivana Mingáčová DiS.art.
📨 E-mail: mingacovaivana@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0915 362 590
🎯 Odbor: tanečný odbor 
📌 Lokality: Spišské Bystré, Vrbov, Hôrka, Holumnica, Veľký Slavkov, Huncovce

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.