loading

Hudobný odbor

Štúdium hudobného odboru v škole

Jedným z hlavných cieľov k dosiahnutiu určitej úrovne kľúčových spôsobilostí pre ďalší rast žiaka je rozvoj jeho hudobnej predstavy, ako základný atribút vo vytváraní správnej sluchovej, rytmickej a intonačnej schopnosti, na ktorej závisí úspešnosť vyučovania predmetu vo vyšších ročníkoch.

V každom predmetovom zameraní hudobného odboru je dôležité vytvoriť vzťah žiaka k svojmu nástroju , čo vedie k radosti z hry, ale aj k samotnej potrebe cvičiť a pracovať. Je treba dbať na špecifickosť vzdelávania jednotlivých predmetov, pretože požiadavky na zvládnutie nástroja závisia od individuálnych dispozícií žiaka a jeho veku.

Informácie o štúdiu

Rokov

5 – 15 rokov

Počet študentov

12 – 20

Náročnosť

Štúdium hudobného odboru

Výučba v hudobnom odbore školy prebieha prostredníctvom viacerých predmetov, kde sa intenzívnou a aktívnou činnosťou prehlbujú a rozširujú hudobné – teoretické, či praktické vedomosti detí.

Prípravu k vlastnému štúdiu v hudobnom odbore predstavuje prípravná hudobná výchova, v rámci ktorej sa overujú a upevňujú predpoklady a záujem malých žiakov o štúdium a pomocou hravého spôsobu vyučovania sa zaisťuje pribúdanie nových vedomostí. Dôležitou súčasťou prípravného štúdia je zisťovanie oprávnenosti voľby hlavného predmetu. V rámci hlavného predmetu sa žiaci učia zvládnuť technické a výrazové prostriedky zvoleného hudobného nástroja, alebo spevu tak, aby im boli nápomocné pri reprodukcii sólových a komorných skladieb.

Sme tu, aby sme vzdelávali vaše dieťa!

Učitelia odboru

💁 Meno a Priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Bc. Katarína Hutková katarinahutkova1991@gmail.com 0918 182 654 hudobný odbor Ihľany, Plaveč, Holumnica
Mgr. Oksana Kozun-Turcer oksana_kozun@ukr.net 0951 125 055 hudobný odbor Batizovce

Naši inštruktori a lektori kurzov

Sme tu, aby sme vzdelávali vaše dieťa!

Učitelia odboru

💁 Meno a Priezvisko : Bc. Katarína Hutková 
📨 E-mail : katarinahutkova1991@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0918 182 654
🎯 Odbor : hudobný odbor
📌 Lokality : Ihľany, Plaveč, Holumnica


💁 Meno a Priezvisko : Mgr. Oksana Kozun-Turcer
📨 E-mail : oksana_kozun@ukr.net
📞 Tel. kontakt : 0951 125 055
🎯 Odbor : hudobný odbor
📌 Lokality : Batizovce

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.