loading

Elokované pracoviská

MŠ Huncovce

Školská 231/2, 059 92 Huncovce

ZŠ Huncovce

Školská 212, 059 92 Huncovce

ZŠ Spišský Štiavnik

Slnečná 422/4, 059 14 Spišský Štiavnik

PP Ľubica

Bernolákova 1, 059 71 Ľubica

ZŠ Ihľany

Ihľany 127, 059 94 Ihľany

ZŠ s MŠ Čirč

Čirč 71, 065 42 Čirč

ZŠ s MŠ Plaveč

Školská 93, 065 44 Plaveč

ZŠ Toporec

Toporec 3, 059 95 Toporec

ZŠ Vrbov

Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Huncovce

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa: Materská škola Huncovce
Materská škola Školská 231/2, 059 92 Huncovce

E-mail: nezistené
Web: nezistené

Huncovce

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Huncovce
Školská 212, 059 92 Huncovce

E-mail: riaditel@zshuncovce.sk
Web:  www.zshuncovce.edupage.org

Spišský Štiavnik

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Spišský Štiavnik
Slnečná 422/4, 059 14 Spišský Štiavnik

Telefón: 052 / 7785614  

E-mail: sekretariat@zsspisskystiavnik.sk
Web:  www.zsspisskystiavnik.sk

PP Ľubica

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  PP Ľubica
Bernolákova 1, 059 56 Ľubica

Ihľany

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Ihľany
Ihľany 127, 059 94 Ihľany

E-mail: i.miturova127@gmail.com
Web:  www.zsihlany.sk

ZŠ a MŠ Čirč

Ponuka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou Čirč
Čirč 71, 065 42 Čirč

E-mail: zssmscirc@azet.sk, materskola@slnet.sk
Web:  www.zscirc.edupage.org

ZŠ s MŠ Plaveč

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor

Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou Plaveč
Školská 93, 065 44 Plaveč

E-mail: zsplavec@centrum.sk
Web:  www.zsplavec.edupage.org

Vrbov

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Vrbov
Vrbov 266, 059 72 Vrbov

E-mail: zakladnaskolavrbov@gmail.com
Web:  www.zsvrbov.edupage.org

Toporec

Kontakt

Adresa:  Základná škola Toporec
Toporec 3, 059 95 Toporec

E-mail: skola@zstoporec.sk
Web: https://zstoporec.edupage.org

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.