loading

Elokované pracoviská

MŠ Huncovce

Školská 231/2, 059 92 Huncovce

ZŠ Huncovce

Školská 212, 059 92 Huncovce

ZŠ Spišský Štiavnik

Slnečná 422/4, 059 14 Spišský Štiavnik

Ľubica

Bernolákova 1, 059 71 Ľubica

ZŠ Ihľany

Ihľany 127, 059 94 Ihľany

ZŠ s MŠ Čirč

Čirč 71, 065 42 Čirč

ZŠ s MŠ Plaveč

Školská 93, 065 44 Plaveč

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

Šarišské Jastrabie 270, 065 48 Šarišské Jastrabie

ZŠ Jánovce

Jánovce 212, 059 13 Jánovce

ZŠ s MŠ Holumnica

Holumnica č.121, 059 94 Holumnica

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

ZŠ Batizovce

Komenského 333, 059 35 Batizovce

ZŠ Hôrka

Hôrka 50, 059 12 Hôrka

ZŠ Spišský Štvrtok

Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok

ZŠ Vrbov

Vrbov 266, 059 72 Vrbov

Huncovce

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa: Materská škola Huncovce
Školská 231/2, 059 92 Huncovce

E-mail: mshuncovce@mshuncovce.sk
Web: nemajú

Huncovce

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Huncovce
Školská 212, 059 92 Huncovce

E-mail: riaditel@zshuncovce.sk
Web:  www.zshuncovce.edupage.org

Spišský Štiavnik

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Spišský Štiavnik
Slnečná 422/4, 059 14 Spišský Štiavnik

Telefón: 052 / 7785614  

E-mail: sekretariat@zsspisskystiavnik.sk
Web:  www.zsspisskystiavnik.sk

Ľubica

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa: Ľubica
Bernolákova 1, 059 56 Ľubica

Ihľany

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor, Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Ihľany
Ihľany 127, 059 94 Ihľany

E-mail: i.miturova127@gmail.com
Web:  www.zsihlany.sk

ZŠ s MŠ Čirč

Ponuka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou Čirč
Čirč 71, 065 42 Čirč

E-mail: zssmscirc@azet.sk, materskola@slnet.sk
Web:  www.zscirc.edupage.org

ZŠ s MŠ Plaveč

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Hudobný odbor

Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou Plaveč
Školská 93, 065 44 Plaveč

E-mail: zsplavec@centrum.sk
Web:  www.zsplavec.edupage.org

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

Ponuka v lokalite: Tanečný odbor, Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie 270, 065 48 Šarišské Jastrabie

E-mail: info@zssarjastrabie.sk
Web:  www.zsjastrabie.edupage.org

Jánovce

Ponuka v lokalite: Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Jánovce
Jánovce 212, 059 13 Jánovce

E-mail:zsjanovce212@gmail.com
Web: zsjanovce.edupage.org

ZŠ s MŠ Holumnica

Ponuka v lokalite: Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Holumnica
Holumnica č.121, 059 94 Holumnica

E-mail: zs.holumnica@gmail.com
Web: zsholumnica.sk

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Ponuka v lokalite: Tanečný odbor, Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

E-mail: zsspbystre@gmail.com
Web: zssmsspisskebystre.edupage.org

Batizovce

Ponuka v lokalite: Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Batizovce
Komenského 333, 059 35 Batizovce

E-mail: skolabatizovce@gmail.com
Web: zsbatizovce.edupage.org

Hôrka

Ponuka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Hôrka
Hôrka 50, 059 12 Hôrka

E-mail: skolahorka50@gmail.com
Web: zshorka.edupage.org

Spišský Štvrtok

Ponuka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Spišský Štvrtok
Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok

E-mail: riaditel@zsspistv.edu.sk
Web: zsspisskystvrtok.edupage.org

Vrbov

Ponuka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Vrbov
Vrbov 266, 059 72 Vrbov

E-mail: zakladnaskolavrbov@gmail.com
Web: zsvrbov.edupage.org

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.