loading

Elokované pracoviská

MŠ Huncovce

Školská 231/2, 059 92 Huncovce

ZŠ Huncovce

Školská 212, 059 92 Huncovce

ZŠ Spišský Štiavnik

Slnečná 422/4, 059 14 Spišský Štiavnik

MŠ Spišský Štiavnik

Hornádska 239, 05914 Spišský Štiavnik

ZŠ s MŠ Plaveč

Školská 93, 065 44 Plaveč

ZŠ s MŠ Holumnica

Holumnica č.121, 059 94 Holumnica

Ľubica

Bernolákova 1, 059 71 Ľubica

ZŠ Ihľany

Ihľany 127, 059 94 Ihľany

ZŠ s MŠ Čirč

Čirč 71, 065 42 Čirč

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Školská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

ZŠ Batizovce

Komenského 333, 059 35 Batizovce

ZŠ Vrbov

Vrbov 266, 059 72 Vrbov

MŠ Hôrka

Hôrka 142, 05912 Hôrka

ZŠ Hôrka

Hôrka 50, 059 12 Hôrka

ZŠ Spišský Štvrtok

Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok

ZŠ Toporec

Toporec 3, 059 95 Toporec

ZŠ s MŠ Šuňava

SNP 469/170, 059 39 Šuňava

ZŠ s MŠ Plavnica

Plavnica 244, 065 45 Plavnica

ZŠ s MŠ Spišská Teplica

Školská 311/19, 059 34 Spišská Teplica

sídlo školy - Červený Kláštor

Kontakt

Adresa: Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Huncovce

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa: Materská škola Huncovce
Školská 231/2, 059 92 Huncovce

E-mail: mshuncovce@mshuncovce.sk
Web: nemajú

Huncovce

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Huncovce
Školská 212, 059 92 Huncovce

E-mail: riaditel@zshuncovce.sk
Web:  www.zshuncovce.edupage.org

Spišský Štiavnik

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Spišský Štiavnik
Slnečná 422/4, 059 14 Spišský Štiavnik

Telefón: 052 / 7785614  

E-mail: sekretariat@zsspisskystiavnik.sk
Web:  www.zsspisskystiavnik.sk

Spišský Štiavnik

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Materská škola Spišský Štiavnik
Hornádska 239, 05914 Spišský Štiavnik

Telefón: 052/ 7785811

E-mail: nezistené
Web: nezistené

Ľubica

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa: Ľubica
Bernolákova 1, 059 56 Ľubica

Ihľany

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor, Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Ihľany
Ihľany 127, 059 94 Ihľany

E-mail: i.miturova127@gmail.com
Web:  www.zsihlany.sk

ZŠ s MŠ Čirč

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou Čirč
Čirč 71, 065 42 Čirč

E-mail: zssmscirc@azet.sk, materskola@slnet.sk
Web:  www.zscirc.edupage.org

ZŠ s MŠ Plaveč

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Hudobný odbor

Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou Plaveč
Školská 93, 065 44 Plaveč

E-mail: zsplavec@centrum.sk
Web:  www.zsplavec.edupage.org

ZŠ s MŠ Holumnica

Ponúka v lokalite: Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Holumnica
Holumnica č.121, 059 94 Holumnica

E-mail: zs.holumnica@gmail.com
Web: zsholumnica.sk

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Školská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

E-mail: zsspbystre@gmail.com
Web: zssmsspisskebystre.edupage.org

Batizovce

Ponúka v lokalite: Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Batizovce
Komenského 333, 059 35 Batizovce

E-mail: skolabatizovce@gmail.com
Web: zsbatizovce.edupage.org

Hôrka

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Materská škola Hôrka
Hôrka 142, 05912 Hôrka

E-mail: materskaskola@obechorka.sk
Web: materskaskolahorka.edupage.org

Hôrka

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Hôrka
Hôrka 50, 059 12 Hôrka

E-mail: skolahorka50@gmail.com
Web: zshorka.edupage.org

Spišský Štvrtok

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Spišský Štvrtok
Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok

E-mail: riaditel@zsspistv.edu.sk
Web: zsspisskystvrtok.edupage.org

Vrbov

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Vrbov
Vrbov 266, 059 72 Vrbov

E-mail: zakladnaskolavrbov@gmail.com
Web: zsvrbov.edupage.org

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.