loading

Elokované pracoviská

MŠ Huncovce

Školská 231/2, 059 92 Huncovce

ZŠ Huncovce

Školská 212, 059 92 Huncovce

ZŠ Spišský Štiavnik

Slnečná 422/4, 059 14 Spišský Štiavnik

MŠ Spišský Štiavnik

Hornádska 239, 05914 Spišský Štiavnik

ZŠ s MŠ Plaveč

Školská 93, 065 44 Plaveč

ZŠ s MŠ Holumnica

Holumnica č.121, 059 94 Holumnica

Ľubica

Bernolákova 1, 059 71 Ľubica

ZŠ Ihľany

Ihľany 127, 059 94 Ihľany

ZŠ s MŠ Čirč

Čirč 71, 065 42 Čirč

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Školská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

ZŠ Batizovce

Komenského 333, 059 35 Batizovce

ZŠ Vrbov

Vrbov 266, 059 72 Vrbov

ZŠ Hôrka

Hôrka 50, 059 12 Hôrka

ZŠ Spišský Štvrtok

Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok

ZŠ s MŠ Veľký Slavkov

Školská 240, 059 91 Veľký Slavkov

ZŠ s MŠ Gerlachov

Mlynská 21, 059 42 Gerlachov

MŠ Hôrka

565, 059 12 Hôrka

sídlo školy - Červený Kláštor

Kontakt

Adresa: Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

Huncovce

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa: Materská škola Huncovce
Školská 231/2, 059 92 Huncovce

E-mail: mshuncovce@mshuncovce.sk
Web: nemajú

Huncovce

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Huncovce
Školská 212, 059 92 Huncovce

E-mail: riaditel@zshuncovce.sk
Web:  www.zshuncovce.edupage.org

Spišský Štiavnik

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Spišský Štiavnik
Slnečná 422/4, 059 14 Spišský Štiavnik

Telefón: 052 / 7785614  

E-mail: sekretariat@zsspisskystiavnik.sk
Web:  www.zsspisskystiavnik.sk

Spišský Štiavnik

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa:  Materská škola Spišský Štiavnik
Hornádska 239, 05914 Spišský Štiavnik

Telefón: 052/ 7785811

E-mail: nezistené
Web: nezistené

Ľubica

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor

Kontakt

Adresa: Ľubica
Bernolákova 1, 059 56 Ľubica

Ihľany

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor, Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Ihľany
Ihľany 127, 059 94 Ihľany

E-mail: i.miturova127@gmail.com
Web:  www.zsihlany.sk

ZŠ s MŠ Čirč

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou Čirč
Čirč 71, 065 42 Čirč

E-mail: zssmscirc@azet.sk, materskola@slnet.sk
Web:  www.zscirc.edupage.org

ZŠ s MŠ Plaveč

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor, Hudobný odbor

Kontakt

Adresa: Základná škola s materskou školou Plaveč
Školská 93, 065 44 Plaveč

E-mail: zsplavec@centrum.sk
Web:  www.zsplavec.edupage.org

ZŠ s MŠ Holumnica

Ponúka v lokalite: Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Holumnica
Holumnica č.121, 059 94 Holumnica

E-mail: zs.holumnica@gmail.com
Web: zsholumnica.sk

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola s materskou školou Spišské Bystré
Školská 398/8, 059 18 Spišské Bystré

E-mail: zsspbystre@gmail.com
Web: zssmsspisskebystre.edupage.org

Batizovce

Ponúka v lokalite: Hudobný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Batizovce
Komenského 333, 059 35 Batizovce

E-mail: skolabatizovce@gmail.com
Web: zsbatizovce.edupage.org

Hôrka

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Materská škola Hôrka
Hôrka 142, 05912 Hôrka

E-mail: materskaskola@obechorka.sk
Web: materskaskolahorka.edupage.org

Hôrka

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Hôrka
Hôrka 50, 059 12 Hôrka

E-mail: skolahorka50@gmail.com
Web: zshorka.edupage.org

Spišský Štvrtok

Ponúka v lokalite: Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Spišský Štvrtok
Školská 255/6, 053 14 Spišský Štvrtok

E-mail: riaditel@zsspistv.edu.sk
Web: zsspisskystvrtok.edupage.org

Vrbov

Ponúka v lokalite: Výtvarný odbor, Tanečný odbor

Kontakt

Adresa:  Základná škola Vrbov
Vrbov 266, 059 72 Vrbov

E-mail: zakladnaskolavrbov@gmail.com
Web: zsvrbov.edupage.org

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.