loading

Oznámenie o pozastavení školného

Oznámenie o pozastavení školného

Oznámenie o pozastavení školného.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Súkromnej základnej umeleckej školy Nobela zo
dňa 17.02.2021 oznamujeme rodičom žiakov, že poplatky od druhého polroka v školskom roku
2020/2021 ostávajú pozastavené.
Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nobela bude poplatky
každomesačne prehodnocovať do doby, pokiaľ sa vyučovanie ZUŠ opätovne neobnoví.
Za pochopenie ďakujeme
Dňa: 17.02.2021

PhDr. Radoslav Dovjak, PhD.
o.z. Nobela

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.