loading

Výtvarný odbor

Štúdium výtvarného odboru v škole

Našim cieľom je deťom poskytnúť čo najlepšie skúsenosti s kreativitou. Prvoradá je originalita a nezávislosť myslenia. Študenti sa učia myslieť ako umelci a dizajnéri. Zároveň sa učia oceňovať iné umelecké diela. Naši učitelia pracujú so širokou škálou výtvarných druhov umenia, medzi ktoré patrí: kresba, maľba, grafika, textil, sochárstvo a rôzne iné rozširujúce i experimentálne techniky. U nás sa kreativite medze nekladú!

Detský mozog sa skladá z dvoch častí: ľavá strana – je na logické myslenie a pravá strana – na kreativitu a emocionálne vnímanie. Bežná školská dochádzka zvyčajne rozvíja iba tú ľavú stranu, ale na základe výskumu by deti mali byť počas dospievania vystavené akejkoľvek forme umenia, takže ich pravá strana mozgu bude rovnako vyvinutá ako ľavá strana, čím sa dosiahne plný potenciál mysle.

Informácie o štúdiu

Rokov

5 – 15 rokov

Počet študentov

8 – 10

Náročnosť

Štúdium výtvarného odboru

Vyučovanie vo výtvarnom odbore je orientované na materiálovo-technické experimentovanie cez plošné vytváranie, kreslenie, maľovanie, grafickú tvorbu až k priestorovému vytváraniu, modelovaniu, sochárstvu, keramike.

Žiaci v ROSNIČKE sa vo výtvarnom odbore zoznamujú so všetkými tradičnými technikami ako sú kresba, maľba, grafika, ako aj s technikami plastickými a priestorovými. Tiež sa oboznamujú s dejinami výtvarného umenia, ale inšpirujú sa aj súčasným výtvarným umením a výtvarnými technikami (land art, body art, konceptuálne umenie a pod.).

Sme tu, aby sme vzdelávali vaše dieťa!

Učitelia odboru

💁 Meno a Priezvisko 📨 E-mail 📞Tel. kontakt 🎯 Odbor 📌 Lokality
Bc. Vanda Becková beckova.vanda@gmail.com 0951 282 363 výtvarný odbor Huncovce, Ihľany, Plaveč
Bc. Milena Burdíčková milena.burdickova@gymnaziumkk.sk 0915 447 988 výtvarný odbor Veľký Slavkov, Jánovce
PaedDr. Eva Raffajová raffajove@gmail.com 0911 162 256 výtvarný odbor Ľubica
Mgr. Beáta Petrasová beata.petrasova1@gmail.com 0940 778 806 výtvarný odbor Vrbov 

Sme tu, aby sme vzdelávali vaše dieťa!

Učitelia odboru

💁 Meno a priezvisko: Bc. Vanda Becková
📨 E-mail: beckova.vanda@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0951 282 363
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Huncovce, Ihľany, Plaveč


💁 Meno a priezvisko: Bc. Milena Burdíčková
📨 E-mail: milena.burdickova@gymnaziumkk.sk
📞 Tel. kontakt: 0915 447 988
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Veľký Slavkov, Jánovce


💁 Meno a priezvisko: PaedDr. Eva Raffajová 
📨 E-mail : raffajove@gmail.com
📞 Tel. kontakt : 0911 162 256
🎯 Odbor : výtvarný odbor
📌 Lokality : Ľubica


💁 Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Petrasová 
📨 E-mail: beata.petrasova1@gmail.com
📞 Tel. kontakt: 0940 778 806
🎯 Odbor: výtvarný odbor
📌 Lokality: Vrbov

Štúdium Výtvarného odboru formuje výtvarné cítenie a výtvarné myslenie našich žiakov. Výber techník a spôsob prevedenia je prispôsobený širokému vekovému spektru – od detí predškolského veku, cez žiakov základných škôl. Návštevy v ateliéroch profesionálnych výtvarníkov dávajú mladým umelcom nový pohľad na umenie a jeho stvárnenie. Veľmi obľúbené sa stali prázdninové workshopy v prírode.

Náplňou programu je výtvarná tvorivosť v prírode. Cieľom tohto sústredenia, okrem zdokonalenia sa v rôznych výtvarných technikách, je lepšie vzájomné spoznanie detí, vytvorenie lepšieho kolektívu a získanie nových priateľov aj z iných výtvarne zameraných škôl.
Škola ROSNIČKA úspešne pripravuje mladých študentov aj pre uplatnenie sa v živote, o čom svedčí fakt, že až štvrtina žiakov úspešne pokračuje na stredných a vysokých školách výtvarného zamerania.

Prihlásenie

Už ste zákazník?

Invaild e-mailová adresa.

6 alebo viac znakov, písmen a čísel. Musí obsahovať aspoň jedno číslo.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa regulácie GDPR a osobitných podmienok. Údaje nebudú zdieľané s treťou stranou.